KOUČOVÁNÍ životní, osobní, kariérové, business

„Život bez cílů je jako jet a nevědět kam..

Je mnoho přístupů ke koučování, téměř každý psychologický směr nabízí té škole odpovídající koučovací přístup. Já osobně koučování vnímám jako dovednost „jít dočasně životem druhého“. 


S čím Vám mohu pomoci?

  • posílení sebedůvěry, prohloubení sebepoznání, odhalení nových vlastních možností
  • hledání své vlastní profesní cesty - získání odvahy čelit výzvám a měnit zaběhané stereotypy
  • rozpoznání faktorů blokujících optimální výkon a nalezení vhodných strategií k jejich překonání
  • rozvíjení emoční inteligence a její využití v leadershipu, při řešení vztahových problémů a při budování týmů
  • podporu a porozumění a hledání té nejlepší cesty při řešení pracovních i životních situací.Jak vám mohu pomoci?

Koučink je metoda, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného. Kouč pomáhá koučovanému uvědomit si, co skutečně chce ve svém životě i profesi, pomáhá mu iniciovat žádoucí změny a v reálném čase jej provází a podporuje na cestě k vytčenému cíli. Koučování pomáhá v hledání vlastních nejlepších cest a řešení. Koučování umožňuje další rozvoj vlastních profesních dovedností, ale směřuje i k nalezení vnitřní rovnováhy. Koučink je vhodný pro manažery, obchodníky a další profese, u kterých je potřeba podpořit rozvoj konkrétních dovedností, zvláště jako doplněk vzdělávacích kurzů . Umožňuje podívat se na problémy z jiného úhlu pohledu a objevit nové způsoby řešení


Koučink probíhá v 90minutovém sezení 1- 2 měsíčně. Používám metodu GROW a metodu SPACE, hlavním nástrojem je kladení otázek a aktivní naslouchání a podpora hledání vlastního řešení, rovněž pracujeme se změnou úhlu pohledu na problém


  1. fáze: navázání vztahu a uzavření kontraktu – jaký je cíl
  2. fáze: hledání řešení za použití nástrojů GROW, SPACE, škálování, imaginace apod.
  3. fáze: vytvoření akčního plánu
  4. fáze: zhodnocení přínosů