PSYCHODIAGNOSTIKA

„Proces sebepoznání nesmí být nikdy ukončen..“

S čím Vám mohu pomoci?

  • profesionální orientace – kariérový rozvoj
  • zjištění předpokladů pro různé pozice (osobnostní testy, manažerské testy, výkonové zkoušky)


Jak vám mohu pomoci?

  • rychlá, objektivní a komplexní orientace v osobnosti testované osoby
  • zjišťování dispozic pro výkon jednotlivých profesí z hlediska intelektu, osobnostních charakteristik a motivace


  • výkonové zkoušky – měří IQ
  • osobnostní testy – měří temperamentové a charakterové vlastnosti (emocionalita, orientace na druhé, odpovědnost, schopnost rozhodovat, sebedůvěra), zájmy, postoje, hodnoty a další kvality
  • manažerské testy – měří předpoklady pro výkon manažerské role – kritické myšlení, flexibilitu, strategické a operativní uvažování
  • motivační testy – zjišťují motivovanost pracovníků dosahovat nadprůměrných výsledků a dávají tak zpětnou vazbu manažerům k jejich stylu vedení