SEMINÁŘE

„41 % úspěchu tvoří měkké dovednosti..

Víte, že

11 % úspěchu tvoří počítačové dovednosti

16 % úspěchu tvoří strategické a řídící dovednosti

22 % úspěchu tvoří technické dovednosti

41 % úspěchu tvoří měkké dovednosti. 


Na co se zaměřuji?

Jednotlivé kurzy jsou „šité na míru“ na základě důsledné analýzy vzdělávacích potřeb. Semináře jsou zaměřené na rozvoj osobnosti, nácvik nových dovedností a posílení týmové práce, stejně tak na posílení sebevědomí každého účastníka.


Témata:

  • pro manažery - role manažera, vedení a motivace, vedení porad, vnitrofiremní komunikace, koučování, manažerské vyjednávání
  • pro obchodníky - principy profesionálního prodeje, vedení obchodní schůzky, zvládání námitek, obchodní prezentace, vyjednávání a argumentace, strategie prodeje
  • pro ostatní zaměstnance - péče o zákazníka, podpora prodeje, zvládání stížností a reklamací
  • pro personalisty, interní školitele - výběrový pohovor, hodnotící a rozvojové rozhovory, facilitace a moderace, lektorské dovednosti
  • pro celé firmy - teambuilding, typologie, stres management, komunikace, řešení konfliktů, prezentační dovednosti, syndrom vyhoření, asertivita, rozvoj kreativity


Jak probíhají?

Jsou interaktivně vedené, minimálně teorie, maximum nácviku, diskuse, vlastního prožitku, tzv. aha zážitku, v malých skupinách do 10 účastníků.

Přirozenou součástí každého tréninku je zpětná vazba každému účastníku, samozřejmostí je měření efektivity seminářů.